top of page
bmgroups

BM GROUPS

 

บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2535 เป็นบริษัทผู้รับบริการ บริหารธุรกิจอสังหาริมพรัพย์เต็มรูปแบบด้วยการเสนอบริการต่างๆ ได้แก่ การจัดทำโครงการ การบริหารการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของทรัพย์สิน บริหารงานฝ่ายขายบริการให้เช่า การจัดการทรัพย์สินหลังการขาย และบริการผู้อยู่อาศัย ฯลฯ บริษัทฯ  ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองอุปสงค์ของตลาดในธุรกิจของบริษัทผู้บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถให้ บริการแบบมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ ด้วยสนนราคาคุ้มค่า  ณ  ปัจจุบัน  บริษัทฯ และ บริษัทในเครือมีบุคคากรกว่า  900  คน ให้คำปรึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการจัดการแก่โครงการต่างๆ กว่า 500 โครงการ บริษัทฯ  มีบทบาทที่แข็งขันต่อกระบานการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจด้านบริหารทรัพย์สินประเทศไทยด้วยการร่วมมือกับผู้ประกอบการกาพัฒนาที่ดิน ผู้บริโภค และผู้บริหารส่วนราชการในการจัดการสัมมนาการประชุมระดับประเทศ และจัดเตรียมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรแนวหน้าของประเทศที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอยู่อาศัย มีชื่อเสียง ที่มีบุคลากรคุณภาพสูง มีความทันสมัย มีประสบการณ์ และ ความรู้ความชำนาญอย่างลึกซึ้ง สามารถรวบรวมบุคลากรที่มีความชำนาญสูงในกิจการด้านบริหารทรัพย์สิน บุคลากรจัดเป็นข้อหนึ่งของหลัการหลายๆ ข้อที่ประกอบกันขึ้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะบริหารอสังหาริมพรัพย์แบบอยู่อาศัย และแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างสูงยิ่ง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบแบบบริหารคอนโด และบ้านจัดสรรให้เพียบพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งๆ ไป อาทิ ระบบบัญชี และการปฏิบัติการ นโยบาย และขั้นตอนเหล่านี้มีความเกี่ยวพันโดยตรงต่อหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีภายใน โดยสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีธุรกิจของบริษัทฯ และด้วยหน้าที่ในการตรวจบัญชีภายใน ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจให้ท่านได้ว่าข้อมูลที่รวบรวมและจักทำขึ้นนั้น มีความน่าเชื่อระดับสูงและยังสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างรัดกุม 

bottom of page